Tiếng Việt

Sứ Giả Tin Mừng

Sứ Giả Tin Mừng là một hiệp hội quốc tế bao gồm những tín hữu trung thành theo lề luật của Đức Thánh Cha, đây cũng chính là hiệp hội đầu tiên được thành lập vào thiên niên kỷ thứ ba bởi Tòa thánh Vatican, nhân dịp lễ phụng vụ Giảng tòa Thánh Phêrô ngày [...]

2017-08-23T00:47:31+00:00 Comments Off on Sứ Giả Tin Mừng