Tiếng Việt

Một mâu gương cúa lòng sùng mộ bí tích thánh thể

Đây là câu chuyện do một nữ tu kể tại một vùng truyền giáo ở miền cực Bắc của nước Canada vào đầu thế kỷ XX. Vị nữ tu này đã viết câu chuyện liên quan đến một bé gái tên là Christine thuộc bộ lạc Cree. Em bé gái này đã qua đời một [...]

2017-08-23T00:39:36+00:00Comments Off on Một mâu gương cúa lòng sùng mộ bí tích thánh thể

Tiểu sử Đức Ông João Scognamiglio Clá Dias: Đấng Sáng lập Hội “Sứ giả Tin Mừng”

Đức Ông João Scognamiglio Clá Dias sinh tại São Paulo, nước Brazil, ngày 15.08.1939. Cha mẹ ngài là người nhập cư từ Âu châu, ông António Clá Dias (người Tây ban nha, ở Cádiz) và bà Anita Scognamiglio Clá Dias (người Ý, ở Rome). Đức tin Công giáo của hai ông bà, mà họ đã [...]

2019-01-27T23:57:09+00:00Comments Off on Tiểu sử Đức Ông João Scognamiglio Clá Dias: Đấng Sáng lập Hội “Sứ giả Tin Mừng”

Sứ Giả Tin Mừng

Sứ Giả Tin Mừng là một hiệp hội quốc tế bao gồm những tín hữu trung thành theo lề luật của Đức Thánh Cha, đây cũng chính là hiệp hội đầu tiên được thành lập vào thiên niên kỷ thứ ba bởi Tòa thánh Vatican, nhân dịp lễ phụng vụ Giảng tòa Thánh Phêrô ngày [...]

2017-08-23T00:47:31+00:00Comments Off on Sứ Giả Tin Mừng