Čeština

Heroldi Evangelia

Heroldi Evangelia jsou Mezinárodní asociací věřících papežského práva, kteří byli jako první ve třetím tisíciletí ustanoveni Svatým Stolcem, u příležitosti liturgického svátku Stolce svatého Petra, 22. února 2001.. Tato Asociace, tvořena především mladými lidmi, je přítomná již v 80 zemích světa. Jejich členové, zasvěceného života, žijí v celibátu a plně se věnují apoštolátu, bydlí v domech určených zvlášť [...]

2015-02-10T17:01:35+00:00 0 Comments